Proizvodne mogućnosti

Otkrijte naše mogućnosti

Mesna Industrija

Oprema za klaonice i prerade mesa

Proizvodimo opremu za klaonice (pojedničano i automatsko klanje, mini klaonice za farme i lovišta),opremu za prerade mesa, inox kolica za prijevoz začina, kolica za prijevoz PVC kutija ili transportna kolica, košare s kolicima za termičku obradu konzervi, inox radni stolovi, inox preše za oblikovanje mesa.
Saznaj više

Metalne Konstrukcije

Izrada metalnih konstrukcija, postava panela

Čelične montažne hale raznih veličina i oblika sastavljene od laganih rešetkastih nosača ili druge vrste nosača prema tehničkoj dokumentaciji. Za sve oblike čeličnih hala izrađujemo tehničku dokumentaciju, dajemo nadzor i sve ostale usluge do pune gotovosti i funkcionalnosti objekta.

Krovove i fasade objekata oblažemo sa panelima od poliuretana, kamenom vunom, limovima ili prema zahtjevima kupca.

Čelične konstrukcije mogu se isporučiti kao bojane ili vruće cinčane.

Najčešće na starim objektima vršimo kompletno uređenje krovišta i fasade bez obzira na sistem gradnje ( betonske, čelične ). Na postojeći objekat ugrađujemo metalnu podkonstrukciju za koju učvršćujemo panele, limove ili neku drugu fasadu. Na ovaj način je moguća jeftina prenamjena objekta.

Saznaj više

Drvna Industrija

Opremamo i proizvodimo

  • linije za dobavu drveta sa usmjerivačima
  • sušare ( konstrukcija , obloga , cijevovod )
  • prostori za spremanje otpada i priprema za njegovo iskorištenje ( usitnjavanje )
  • spremnici i transport piljevine
  • okretni stolovi

Razni projekti

Mobilno Reciklažno Dvorište

Po potrebi u mogućnosti smo odraditi kompletan projekt iako nam možda nije izlistan na stranicama. Takav primjer je upravo izrada mobilnih reciklažnih dvorišta.

Izrađujemo mobilna reciklažna dvorišta. MRD posjeduje sve ateste i certifikate. Dimenzije, oprema,te vanjski dizajn prema željama naručioca.