Metalne hale, konstrukcije i fasade

Izrada metalnih konstrukcija, postava panela

Čelične montažne hale raznih veličina i oblika sastavljene od laganih rešetkastih nosača ili druge vrste nosača prema tehničkoj dokumentaciji.

Za sve oblike čeličnih hala izrađujemo tehničku dokumentaciju, dajemo nadzor i sve ostale usluge do pune gotovosti i funkcionalnosti objekta.Krovove i fasade objekata oblažemo sa panelima od poliuretana, kamenom vunom, limovima ili prema zahtjevima kupca.

Čelične konstrukcije mogu se isporučiti kao bojane ili vruće cinčane.Najčešće na starim objektima vršimo kompletno uređenje krovišta i fasade bez obzira na sistem gradnje ( betonske, čelične ). Na postojeći objekat ugrađujemo metalnu podkonstrukciju za koju učvršćujemo panele, limove ili neku drugu fasadu.

Na ovaj način je moguća jeftina prenamjena objekta.