Govedska linija

Pneumatski boks za omamljivanje goveda, pneumatsko podešavanje dužine boksa, širine, podizanje glave, otvaranje  vrata. Zaštita od korozije izvedena je vrućim cinčanjem. Također prikazana je suha rešetka za ispadanje goveda iz boksa.

Prevješavanje trupova goveda sa jedne na dvije kuke. Podest-pneumatski sa kojeg se vrši obrada. Zaštita od korozije može biti vruće cinčana ili inox, visina dizanja se regulira prema potrebi.

Pneumatski stroj za skidanje kože goveda sa dva radna inox podesta odozgo prema dolje. Zaštita od korozije je napravljena kombinacijom vruće cinčano i inox.
Pneumatska raspinjača – služi za raspinjanje nogu goveda ili svinja kod vađenja crijeva i rasjecanja. Širina raspinjanja je podesiva prema potrebi. Upravljanje pneumatskom raspinjačom je automatsko ili ručno.
Inox pneumatski podest za evisceraciju sa prihvatnom posudom za trbušne organe i automatsko kipanje sadržaja u zadnji dio podesta. Pneumatski inox zadnji dio podesta za evisceraciju, razdvajanje trbušnih organa prema kategorijama.
Inox sterilizator klješta za odrezivanje nogu i rogova. Inox sterilizator pile za rasjecanje trupova, pranje i sterilizacija pile.
Stol za pregled govedske glave, inox s radnom PVC pločom.

Inox kabinet za pregled govedske glave.

Inox podni kanali, PVC rešetka.

Inox kolica za vješanje i transport glava i iznutrica. Inox grozdovi za vješanje i transport glava i iznutrica po visećoj transportnoj liniji.

Prikazujemo govedsku liniju za klanje, od bokseva za omamljivanje, podesta, iskoživač i elevator.