Transportna linija (glajz) i komore

Transportna linija (glajz) i komore

Transportna linija (glajz) komplet. Govedske komore, svinjske komore, automatsko punjenje komora i transport visećeg mesa.

Date

08/07/2019

Category

Oprema za klaonice i prerade mesa, Transport i vješanje mesa