Kardanski zglobovi

Kardanski zglobovi

Jednostruki kardanski zglob ø 06,3 mm. Pomičan u jednom pravcu.

Dvostruki kardanski zglob ø 06,3 mm. Pomičan u više pravaca.

Date

08/07/2019

Category

Oprema za klaonice i prerade mesa, Transport i vješanje mesa